Em có cái mu cao, khêu gợi lắm. . . Anh ước mong mỗi ngày được úp mặt vào đó …

Anh tuột chiếc quần lót bé xíu đã ướt nhẹp từ lâu của tôi ra, cười một cách mừng rỡ …